ایران رادیتور

شبکه ای لیست


نمایش دادن همه 7 نتیجه

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO24FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO24FF
مدل ECO24FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
24 – 20636
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ 11.4
حداکثر مصرف برق W 137
قطر دودکش (mm) 60/100
وزن خالص Kg 29
ارتفاع (cm) 72
عرض (cm) 40
عمق (cm) 34
قطر لوله گاز in “3/4

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M28FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M28FF
مدل M28FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
28 – 24080
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ 11.4
حداکثر مصرف برق W 137
قطر دودکش(mm) 125
وزن خالص Kg 35.5
ارتفاع (cm) 72
عرض (cm) 40
عمق (cm) 34
قطر لوله گاز in “3/4

 

پکیج دیواری گازی ایران رادیاتور مدل L28FF

پکیج دیواری گازی ایران رادیاتور مدل L28FF
مدل L28FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
28 – 24080
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ 13.4
حداکثر مصرف برق W 158
ظرفیت منبع انبساط (Lit) 10
وزن خالص Kg 38
ارتفاع (cm) 76.3
عرض (cm) 45
عمق (cm) 35
قطر لوله گاز in “3/4

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM24FF

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM24FF
مدل BM24FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
24 – 20636
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ 11.4
حداکثر مصرف برق W 137
قطر دودکش(mm) 60/100
وزن خالص Kg 35.5
ارتفاع (cm) 72
عرض (cm) 40
عمق (cm) 34
قطر لوله گاز in “3/4

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل ES28FF

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل ES28FF
مدل ES28FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
28 – 24080
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ 13.4
حداکثر مصرف برق W 143
قطر دودکش(mm) 60/100
وزن خالص Kg 29
ارتفاع (cm) 85
عرض (cm) 44
عمق (cm) 38
قطر لوله گاز in “3/4

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل K24FF

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل K24FF
مدل K24FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
25.7 – 22102
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ 11.4
حداکثر مصرف برق W 137
قطر دودکش(mm) 60/100
وزن خالص Kg 29
ارتفاع (cm) 72
عرض (cm) 40
عمق (cm) 34
قطر لوله گاز in “3/4

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L24CF

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L24CF
مدل L24CF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
24 – 20640
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ 11.4
حداکثر مصرف برق W 90
قطر دودکش(mm) 125
وزن خالص Kg 32
ارتفاع (cm) 76.3
عرض (cm) 45
عمق (cm) 35
قطر لوله گاز in 3/4″