ایران رادیتور

شبکه ای لیست

نمایش دادن همه 7 نتیجه

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO24FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل ECO24FF
مدل ECO24FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
۲۴ – ۲۰۶۳۶
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ ۱۱٫۴
حداکثر مصرف برق W ۱۳۷
قطر دودکش (mm) ۶۰/۱۰۰
وزن خالص Kg ۲۹
ارتفاع (cm) ۷۲
عرض (cm) ۴۰
عمق (cm) ۳۴
قطر لوله گاز in “۳/۴
  • دسترسی:در انبار

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M28FF

پکیج دیواری ایران رادیاتور مدل M28FF
مدل M28FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
۲۸ – ۲۴۰۸۰
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ ۱۱٫۴
حداکثر مصرف برق W ۱۳۷
قطر دودکش(mm) ۱۲۵
وزن خالص Kg ۳۵٫۵
ارتفاع (cm) ۷۲
عرض (cm) ۴۰
عمق (cm) ۳۴
قطر لوله گاز in “۳/۴

 

  • دسترسی:در انبار

پکیج دیواری گازی ایران رادیاتور مدل L28FF

پکیج دیواری گازی ایران رادیاتور مدل L28FF
مدل L28FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
۲۸ – ۲۴۰۸۰
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ ۱۳٫۴
حداکثر مصرف برق W ۱۵۸
ظرفیت منبع انبساط (Lit) ۱۰
وزن خالص Kg ۳۸
ارتفاع (cm) ۷۶٫۳
عرض (cm) ۴۵
عمق (cm) ۳۵
قطر لوله گاز in “۳/۴
  • دسترسی:در انبار

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM24FF

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل BM24FF
مدل BM24FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
۲۴ – ۲۰۶۳۶
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ ۱۱٫۴
حداکثر مصرف برق W ۱۳۷
قطر دودکش(mm) ۶۰/۱۰۰
وزن خالص Kg ۳۵٫۵
ارتفاع (cm) ۷۲
عرض (cm) ۴۰
عمق (cm) ۳۴
قطر لوله گاز in “۳/۴
  • دسترسی:در انبار

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل ES28FF

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل ES28FF
مدل ES28FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
۲۸ – ۲۴۰۸۰
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ ۱۳٫۴
حداکثر مصرف برق W ۱۴۳
قطر دودکش(mm) ۶۰/۱۰۰
وزن خالص Kg ۲۹
ارتفاع (cm) ۸۵
عرض (cm) ۴۴
عمق (cm) ۳۸
قطر لوله گاز in “۳/۴
  • دسترسی:در انبار

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل K24FF

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل K24FF
مدل K24FF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
۲۵٫۷ – ۲۲۱۰۲
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ ۱۱٫۴
حداکثر مصرف برق W ۱۳۷
قطر دودکش(mm) ۶۰/۱۰۰
وزن خالص Kg ۲۹
ارتفاع (cm) ۷۲
عرض (cm) ۴۰
عمق (cm) ۳۴
قطر لوله گاز in “۳/۴
  • دسترسی:در انبار

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L24CF

پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور مدل L24CF
مدل L24CF
حداکثر توان گرمایی
Kcal/hr – KW
۲۴ – ۲۰۶۴۰
تامین آبگرم lit/min در˚T=30C∆ ۱۱٫۴
حداکثر مصرف برق W ۹۰
قطر دودکش(mm) ۱۲۵
وزن خالص Kg ۳۲
ارتفاع (cm) ۷۶٫۳
عرض (cm) ۴۵
عمق (cm) ۳۵
قطر لوله گاز in ۳/۴″
  • دسترسی:در انبار