فروشگاه

شبکه ای لیست


نمايش 1–12 از 122 نتيجه

پکیج بوتان Perla Pro 24RSi

پکیج بوتان Perla Pro 24RSi

مشخصات فنی

شرح واحد مقدار
ظرفیت حرارتی ورودی kW ۲۶
ظرفیت حرارتی ورودی kcal/hr ۲۲،۴۰۰
ظرفیت حرارتی خروجی kW ۲۴٫۱۹
ظرفیت حرارتی خروجی kcal/hr ۲۰،۸۲۰
حداکثر دمای آب مدار گرمایش ۹۰
حداکثر دمای آب مدار آب گرم ۶۰
حداقل فشار آب راه انداز bar ۰٫۱۳
حداکثر ارتفاع پمپ m.w.c ۵
ظرفیت منبع انبساط lit ۸
قطر لوله های مدار گرمایش inch ۳/۴
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم inch ۱/۲
قطر لوله ورودی گاز inch ۳/۴
قطر دودکش cm ۶ لوله داخلی
۱۰ لوله خارجی
وزن خالص kg ۳۲
ابعاد
عرض
ارتفاع
عمق
mm
mm
mm
۴۰۰
۷۴۰
۳۴۵

پکیج بوتان مدل Benessere Pro

پکیج بوتان مدل Benessere Pro

مشخصات فنی

مشخصات فنی Benessere Pro

شرح واحد مقدار
ظرفیت حرارتی ورودی kW ۳۱٫۳
ظرفیت حرارتی ورودی kcal/hr ۲۶,۹۰۰
ظرفیت حرارتی خروجی kW ۲۹
ظرفیت حرارتی خروجی kcal/hr ۲۵,۰۰۰
حداکثر دمای آب مدار گرمایش ۹۰
حداکثر دمای آب مدار آب گرم ۶۳
حداقل فشار آب راه انداز bar ۰٫۱۵
حداکثر ارتفاع پمپ m.w.c ۵
ظرفیت منبع انبساط lit ۸
قطر لوله های مدار گرمایش inch ۳/۴
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم inch ۱/۲
قطر لوله ورودی گاز inch ۳/۴
قطر دودکش cm ۱۵
وزن خالص kg ۳۲
ابعاد
عرض
ارتفاع
عمق
mm
mm
mm
۴۵۰
۷۴۰
۳۳۲

 

  • برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz

پکیج بوتان مدل Nuova Acqua

پکیج بوتان مدل Nuova Acqua

مشخصات فنی

مشخصات فنی Nuova Acqua

شرح واحد مقدار
ظرفیت حرارتی ورودی kW ۲۶٫۷
ظرفیت حرارتی ورودی kcal/hr ۲۳،۰۰۰

ظرفیت حرارتی خروجی

kW ۲۴٫۱
ظرفیت حرارتی خروجی kcal/hr ۲۱،۰۰۰
حداکثر دمای آب مدار گرمایش ۹۰
حداکثر دمای آب مدار آب گرم ۶۳
حجم مخزن ذخیره آب گرم lit ۶۰
حداکثر ارتفاع پمپ m.w.c ۵
ظرفیت منبع انبساط lit ۱۰
قطر لوله های مدار گرمایش inch ۳/۴
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم inch ۱/۲
قطر لوله ورودی گاز inch ۳/۴

قطر دودکش

cm ۱۵
وزن خالص kg ۵۷

ابعاد
عرض
ارتفاع
عمق

mm
mm
mm
۶۰۰
۹۴۰
۴۵۰

 

  • برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz

پکیج بوتان مدل Optima Alta 35C

پکیج بوتان مدل Optima Alta 35C

مشخصات فنی

مشخصات فنی Optima Alta 35C

شرح واحد مقدار
ظرفیت حرارتی ورودی kW ۳۴٫۸
ظرفیت حرارتی ورودی kcal/hr ۲۹،۹۰۰

ظرفیت حرارتی خروجی (˚۸۰-˚۶۰)

kW ۳۳٫۹
ظرفیت حرارتی خروجی (˚۸۰-˚۶۰) kcal/hr ۲۹،۲۰۰
حداکثر دمای آب مدار گرمایش ۹۰
حداکثر دمای آب مدار آب گرم ۶۰
حداقل فشار آب راه انداز bar ۰٫۱۵
حداکثر ارتفاع پمپ m.w.c ۶
ظرفیت منبع انبساط lit ۱۰
قطر لوله های مدار گرمایش inch ۳/۴
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم inch ۱/۲
قطر لوله ورودی گاز inch ۳/۴

قطر دودکش

cm ۶ لوله داخلی
۱۰ لوله خارجی
وزن خالص kg ۴۷
ابعاد
عرض
ارتفاع
عمق
mm
mm
mm
۵۰۰
۷۸۰
۳۳۲

برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz

پکیج بوتان مدل Parma 22RSi

پکیج بوتان مدل Parma 22RSi

مشخصات فنی

شرح واحد مقدار
ظرفیت حرارتی ورودی kW ۲۵٫۲
ظرفیت حرارتی ورودی kcal/hr ۲۱٫۷۰۰
ظرفیت حرارتی خروجی kW ۲۲٫۷
ظرفیت حرارتی خروجی kcal/hr ۱۹٫۵۰۰
حداکثر دمای آب مدار گرمایش ۹۰
حداکثر دمای آب مدار آب گرم ۶۰
حداقل فشار آب راه انداز bar ۰٫۱۳
حداکثر ارتفاع پمپ m.w.c ۵
ظرفیت منبع انبساط lit ۸
قطر لوله های مدار گرمایش inch ۳/۴
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم inch ۱/۲
قطر لوله ورودی گاز inch ۳/۴
قطر دودکش cm ۶ لوله داخلی
۱۰ لوله خارجی
وزن خالص kg ۳۲
ابعاد
عرض
ارتفاع
عمق
mm
mm
mm
۴۰۰
۷۴۰
۳۴۶

پکیج بوتان مدل Parma 24RSi

پکیج بوتان مدل Parma 24RSi

مشخصات فنی

شرح واحد مقدار
ظرفیت حرارتی ورودی kW ۲۶٫۲
ظرفیت حرارتی ورودی kcal/hr ۲۲٫۵۳۲
ظرفیت حرارتی خروجی kW ۲۴٫۳
ظرفیت حرارتی خروجی kcal/hr ۲۰٫۸۹۸
حداکثر دمای آب مدار گرمایش ۹۰
حداکثر دمای آب مدار آب گرم ۶۰
حداقل فشار آب راه انداز bar ۰٫۱۳
حداکثر ارتفاع پمپ m.w.c ۵
ظرفیت منبع انبساط lit ۸
قطر لوله های مدار گرمایش inch ۳/۴
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم inch ۱/۲
قطر لوله ورودی گاز inch ۳/۴
قطر دودکش cm ۶ لوله داخلی
۱۰ لوله خارجی
وزن خالص kg ۳۳
ابعاد
عرض
ارتفاع
عمق
mm
mm
mm
۴۰۰
۷۴۰
۳۴۶